Ius est ars boni et aequi

Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe - Celsus

Wszystkie bieżące informacje, związane z funkcjonowaniem Kancelarii, są regularnie publikowane na stronie. Warto zapoznać się z ich treścią, aby o wszelkich zmianach dowiadywać się w pierwszej kolejności.

 

lupa z procentem

Unieważnienie umowy zawartej z bankiem może dotyczyć nie tylko tzw. kredytów frankowych, ale także tych, które zostały udzielone w walucie polskiej. Stosuje się w nich bowiem zmienną stopę procentową ustalaną według tzw. wskaźnika WIBOR. Powoduje to, że warunki takich zobowiązań są skrajnie niekorzystne dla kredytobiorców.

Upadłość konsumencka jest najlepszym sposobem, aby wyjść ze spirali narastających długów i umożliwić w ten sposób powrót do funkcjonowania bez tego rodzaju obciążeń. Aby jednak do tego doszło, konieczne jest spełnienie przesłanek wskazanych w obowiązujących przepisach prawa oraz przeprowadzenie odpowiedniego postępowania sądowego.

roztargniony lekarz

Z roku na rok zwiększa się ilość postępowań z tytułu błędów medycznych. Są one wynikiem szkód wywołanych wadliwymi działaniami osób wykonujących usługi zdrowotne. Ich cechą charakterystyczną jest zazwyczaj duży poziom skomplikowania, wielotorowość oraz konieczność posiadania przez osoby, które w nich uczestniczą, odpowiedniego poziomu wiedzy w zakresie spraw medycznych. W poniższym wpisie chciałbym Państwu wyjaśnić czym jest błąd medyczny oraz z jaką odpowiedzialnością wiąże się jego popełnienie.

flaga unii europejskiej z młotkiem

W grudniu 2021 roku minął termin w którym państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, zobowiązane były do zaimplementowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczącej tzw. sygnalistów. Jednakże w zakresie podmiotów należących do sektora prywatnego czas ten został wydłużony aż o dwa lata, w związku z czym upływa dopiero w 2023 roku. W dzisiejszym artykule chciałbym Państwu wyjaśnić, na czym właściwie polegają założenia wyżej wspomnianej Dyrektywy i czego ona dotyczy.

Szanowni Państwo! W dzisiejszym artykule chciałbym Państwu przedstawić najważniejsze zmiany dotyczące zawierania umów deweloperskich. W lipcu bieżącego roku weszła w życie ustawa deweloperska, która wprowadziła szereg nowych zasad. Dzięki lekturze wpisu dowiecie się Państwo na co zwracać uwagę podczas sprawdzania zaproponowanej umowy – bowiem zawarte w niej „małym druczkiem” zapisy mogą się okazać bardzo niekorzystne.

młotek i ludziki

W niektórych sytuacjach, kiedy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, jedynym słusznym rozwiązaniem wydaje się być wystąpienie z pozwem o rozwód. Przypadki są różne – jeden z małżonków zdradza, małżeństwo przestało się ze sobą zgadzać w jakiejkolwiek kwestii, wybucha coraz więcej kłótni, co nie jest korzystne ani dla męża i żony, ani dla dzieci.