Ius est ars boni et aequi

Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe - Celsus

Kancelaria została założona w 2021 roku z inicjatywy Wojciecha Łogina. Do jego głównych zainteresowań należy prawo cywilne, a w szczególności tematyka kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego. Kancelaria ma do zaoferowania porady prawne udzielane na rzecz klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Kancelaria jest zlokalizowana w centrum Aleksandrowa Łódzkiego, jednak zakres terytorialny działań Kancelarii obejmuje obszar całego kraju.

Kancelaria ma do zaoferowania porady prawne udzielane na rzecz klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Jej siedziba zlokalizowana jest w centrum  Aleksandrowa Łódzkiego.

Poniżej znajdują się informacje na temat działalności Radcy Prawnego Wojciecha Łogina, a także uzyskanego przez niego wykształcenia i doświadczenia.

 

Kto może zostać radcą prawnym?

KancelariaRadcą prawnym może zostać osoba, która z wynikiem pozytywnym ukończyła kierunkowe studia magisterskie. Niezbędnym wymogiem jest także trzyletnia aplikacja radcowska oraz zdany egzamin zawodowy. Oprócz tego kandydat aspirujący do pełnienia takiego zawodu zaufania publicznego musi złożyć ślubowanie oraz zostać wpisany na listę radców prawnych przez okręgową izbę radców prawnych.

Więcej informacji o Radcy Prawnym Wojciechu Łoginie

W 2016 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, broniąc pracę magisterską pt. Elektronizacja systemu zamówień publicznych na przykładzie sektora IT. Następnie zdał egzamin wstępny na aplikacje. W 2020 roku ukończył aplikację radcowską przy OIRP w Kielcach, a w 2021 roku pozytywnie zdał egzamin radcowski. W toku aplikacji zdobywał doświadczenie w wielu prestiżowych kancelariach i działach prawnych firm, które przygotowały go do wykonywania zawodu. Oprócz tego stale uczęszcza na różnego rodzaju konferencje, szkolenia i kongresy, które poszerzają jego kwalifikacje i dbają o ciągły rozwój. Biegle włada językiem niemieckim, również w zakresie terminologii prawnej, z racji realizacji części studiów na Uniwersytecie Westfalische Wilhelms-Universitat Munster w ramach programu Erasmus +.

Prywatnie jest świeżo upieczonym tatą, miłośnikiem zwierząt, szczęśliwym posiadaczem buldoga francuskiego i wielkim fanem piłki nożnej. Gdyby nie zamiłowanie do prawa, z pewnością rozległa wiedza na temat tej dziedziny sportu doprowadziłaby go do roli komentatora sportowego.