Ius est ars boni et aequi

Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe - Celsus

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy. Jej usługi skierowane są zarówno do małych firm, jak i dużych korporacji, a w zależności od potrzeb klientów mogą przybrać formę stałej obsługi prawnej lub jednorazowej porady. Oferta zawiera sporządzanie umów o pracę, a także regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i regulaminów Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych. Ponadto Kancelaria zajmuje się opracowaniem innego typu dokumentów, na przykład umów o zakazie konkurencji i umów o zachowaniu poufności. Specjalizuje się także w ochronie danych osobowych, sporządzając dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw dokumentację RODO i organizując szkolenia dla pracowników.

 

Prowadzenie sporów sądowych

Poza doradztwem prawnym i bieżącą obsługą firm Kancelaria ma do zaoferowania prowadzenie sporów sądowych w zakresie prawa pracy. Reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji w takich sprawach, jak rozwiązywanie umów o pracę, wypadki przy pracy i mobbing. Prowadzi również inne spory wynikające z roszczeń pracowniczych.

Prawo pracy reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem. Jego źródłem jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., która nazywana jest także Kodeksem pracy. Znajdują się w niej informacje na temat wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń, urlopów pracowniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sposobów rozpatrywania sporów o roszczenia wynikające ze stosunku pracy. Innym źródłem prawa pracy są akty wykonawcze do ustawy czy też regulaminy i statuty regulujące stosunki między dwoma stronami.

 

Kobieta w pracy