Ius est ars boni et aequi

Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe - Celsus

Sprawy związane z prawem rodzinnym zwykle obarczone są dużym ładunkiem emocjonalnym. Pomoc prawna w takich sytuacjach pozwala spojrzeć na wszystkie istotne kwestie z dystansem i jak najmniej boleśnie przejść przez postępowanie.

W sprawach z zakresu prawa rodzinnego Kancelaria zawsze kieruje się interesem klienta oraz bezpieczeństwem całej rodziny. W każdej sytuacji szuka najbardziej optymalnych rozwiązań, które w najmniej bolesny sposób uregulują stosunki pomiędzy małżonkami oraz rodzicami i ich dziećmi.

 

Prawo rodzinne a pomoc radcy prawnego

Radca Prawny Wojciech Łogin udziela porad prawnych w sporach związanych z unormowaniem relacji pomiędzy małżonkami. Jego Kancelaria oferuje pomoc w sprawach rozwodowych, a także związanych z podziałem majątku oraz zasądzeniem i ustaleniem wysokości alimentów dla jednej ze stron. Ponadto doradztwo prawne przydaje się także w sprawach związanych z uregulowaniem kontaktów z małoletnimi oraz przy składaniu wniosków o ubezwłasnowolnienie i ograniczenie osobie fizycznej zdolności do czynności prawnych.

 

Rodzina